Zarząd

Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Wybrzeże Gdańsk


Prezes Zarządu

Zbigniew Trzoska

Prokurent

Adam Skorżyński

Członkowie Zarządu

Jakub Szymański
Artur Czoska
Krzysztof Kopeć

Wybrzeże Gdańsk Handball S.A.


Prezes Zarządu

Jacek Pauba

Dane Spółki:

Wybrzeże Gdańsk Handball Spółka Akcyjna

z siedzibą w Gdańsku, ul. Kazimierza Górskiego 1, 80-336, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000622137, REGON: 364667506, NIP: 5842750425, o kapitale zakładowym 200.000,00 zł.

© 2022 Wybrzeże Gdańsk. Realizacja: JAREK.OVH